logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.23A

unifil 7.23
Naam: Jibãl al Buţm

Locatie:
Iets westelijk vanJibãl al Buţm, op de noordelijke flank van een heuvel.

Functie:
Observatie- en luisterpost

Bezetting:
4 man, onder leiding van een korporaal of sergeant.

Subposten: geen

Beschrijving/huisvesting:
Na geleidelijke verbetering, bestaat de post uiteindelijk uit een observatiekotje, een nissenhut en een toilet.

7.23A unifil
foto 1: post in 1982 (foto Pieter Mielen)
7.23A omgeving unifil

foto 2: omgeving 7.23A, gezien vanuit het westen. (foto Theo Heijnen)
Geschiedenis:
Voor Dutchbatt
Voor Dutchbatt bestaat deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy
1980
De post wordt in 1980 ingericht.
In die periode zijn hier de mortierwaarnemers van de Alpha mortieren (een mortierploeg die vanuit de PaOst-cie is toegevoegd aan de Alpha-cie) gehuisvest.

1982
Op enig moment (mogelijk al voor 1982) nestelt zich een groepering rond de heuvels Jabal al Kabir en Shuqayr, die regelmatig acties richting Israël uitvoeren. Om hieraan het hoofd te bieden worden onder andere voetpatrouilles uitgevoerd vanaf 7.7. De groepering wordt ook vanaf 7.23A in de gaten gehouden.
De aanwezigheid van deze groepering duurt tot 6 of 7 juni 1982. Dan wordt de groepering met vuur uit de richting van Qãnã verjaagd.

1983
In de loop van 1983 verdwijnt de post, om nooit meer terug te keren.


Na Duchtbatt/Dutchcoy
Na het vertrek van Dutchbatt in 1983 is er op deze locatie nooit meer een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010):
Van de post is weinig tot niets meer terug te vinden. De enige stenen constructie was het wachtkotje. Mogelijk dat daarvan de fundering nog aanwezig is.

Bezoekmogelijkheden:

Onbekend

Informatie onder anderen afkomstig van: Theo Heijnen.


Laatste update: januari 2013